Jag lastade kajaken på bilen och tog mig till Färnebofjärdens nationalpark och i Båtfors naturreservat. Båda ligger i Dalälven.

I samarbete med Kartbutiken – min karta. En karttjänst där du kan printa din egen vädertåliga karta på Tyveek.


Färnebofjärdens nationalpark
Bilen i filmen, på taket en kajak i lera…

Du hittar Färnebofjärden här (Google maps)

https://goo.gl/maps/DgbFmXtyfr62

Färnebofjärdens nationalpark

Du hittar Båtfors här (Google maps)

https://goo.gl/maps/icKXujFkcKx

Färnebofjärdens nationalpark

Länk till sajten “Sveriges nationalparker”

Nedan från Sveriges nationalparker – Färnebofjärden
https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/nationalparksfakta/

Om Färnebofjärdens nationalpark

Oavsett om du besöker nationalparken för att vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt kan du räkna med naturupplevelser utöver det vanliga.

Översvämningar präglar miljön

Färnebofjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind.

Artrikt djur- och växtliv

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom och har varit flitigt besökt av ornitologer ända sedan 1970- talet. Här finns hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet.

Det artrika djur- och växtlivet skapar många spännande möten; 270 olika kärlväxter blandas med ett 20- tal fiskarter, cirka 60 rödlistade insektsarter samt älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel och lodjur.

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan utses till. Nedre Dalälven är ur naturvårdssynpunkt ett av Sveriges i särklass mest värdefulla områden. Färnebofjärden ingår i projekten “Natura 2000”, “Life+” och i “Ramsarkonventionen”.

Kommentera gärna inlägget